Velkommen til Gammel Gordon Forum

Forum for Gordon interesserte som ønsker å ivareta Gordonsetterens ”opprinnelige” egenskaper og rykte som en god skogsfuglhund og en jakthund som selvsagt også kan benyttes på høyfjellsjakt, uten å krysse fylkesgrenser mer enn en gang i løpet av en jaktdag.
Begrepet “Gammel Gordon” ble skapt for noen år tilbake. I realiteten er en “Gammel Gordon” en renraset Gordon Setter, uten innblanding av Engelsk Setter.

Nye bilder

Svar på Advokat Koesters brev til NKK

Fikk i dag, 23. november, tilbakemelding fra NKK om at Advokat Richard Koesters brev ble fremlagt på NKKs Hovedstyre møte 11.november.

Denne mailen kan leses under fanen “dokumenter”. HER

VEDR. BREV FRA ADVOKAT KOESTER TIL NKK

Siste nytt vedr. Advokat Koesters brev til NKK

(Brevet kan leses under fanen “dokumenter”)

MENINGSUTVEKSLING

Ønsker med dette å få noen synspunkter på ”sakens kjerne”:

”Gammel Gordon”(renrasede GS) kontra ”moderne Gordon”(blandingshunder med innblanding av ES)

Gammel Gordon Forum, nå også på Facebook!

Nå er Gammel Gordon Forum også å finne på Facebook!

"Dokumenter"

Under fanen “dokumenter” ligger mitt brev til NKK vedr. den ulovlige/uoffesielle innblandingen av Engelsk Setter i Gordon Setteren, samt et oppfølgingsbrev med diverse tilleggsopplysninger og dukumentasjon i form av kopier av artikler i bladet Fuglehunden. (Kopi av disse artiklene var det desverre ikke mulig å legge ut her, men skal forsøke å få skrevet dem inn etterhvert)

I tillegg kommer det til å bli lagt ut utsnitt fra hjemmesider og uttalelser som er gjort av ledende personer i NGK vedr. dette tema.

Innblanding av Engelsk Setter i Gordon Setteren

Her ønskes en konstruktiv debatt om det mye omdiskuterte temaet om innblanding av Engelsk Setter i Gordon Setteren.

- Hvorfor innblanding av andre raser for å oppnå personlige ønsker om andre egenskaper hos

Gammel Gordon Forum

Følges av 11 medlemmer.

Forum for Gordon interesserte som ønsker å ivareta Gordonsetterens ”opprinnelige” egenskaper og rykte som en god skogsfuglhund og en jakthund som selvsagt også kan benyttes på høyfjellsjakt, uten å krysse fylkesgrenser mer enn en gang i løpet av en jaktdag.

Begrepet “Gammel Gordon” ble skapt for noen år tilbake. I realiteten er en “Gammel Gordon” en renraset Gordon Setter, uten innblanding av Engelsk Setter.

Mer om sonen

Origo Gammel Gordon Forum er en sone på Origo. Les mer
Annonse